K-4132

« Zoeken in de kenteken databank
Datum afgifte
22-10-1923
Eigenaar
Martens, Dr. Adriaan Herman Albert
Adres / woonplaats
Londensche Kade H57, werd 27 "Stadt Gent" Middelburg
Beroep
arts / internist 1920-33
Opmerkingen
(1885-1968), Eind december 1920 vestigt hij zich in Middelburg waar hij in korte tijd een enorme praktijk krijgt. Pas nadat hij er zelf om gevraagd heeft wordt hij met ingang van 1 juli 1922 als internist tot het Gasthuis toegelaten. De slechte collegiale verhouding, zowel met de naar hem verwijzende huisartsen als met de Middelburgse specialisten, leidt ertoe dat hij medio december 1930 op eigen verzoek eervol wordt ontslagen. Keerde in 1933 (na amnestie) terug naar België, waar hij in 1918 als flamingant ter dood was veroordeeld. Hij vestigt zich in Astene waar hij een woonhuis, een privé-kliniek en een dito polikliniek heeft laten bouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij opnieuw benoemd tot hoogleraar in de interne geneeskunde in Gent, na afloop opnieuw ontslagen en opnieuw, dit keer voor korte tijd, geïnterneerd. Na de oorlog ontwikkelt hij zich tot een gezaghebbend voedingsdeskundige, zijn kliniek in Astene groeit uit tot een landelijk centrum voor stofwisselingsziekten. Zijn laatste levensjaren zijn gewijd aan de beeldende kunst, en was bestuurslid van Het Kunstmuseum. Hij overlijdt, 83 jaar oud aan een beroerte.
 
+ Extra informatie doorgeven